Rescope Project

Webb

Rescope ville skapa en hemsida som skulle fungera som en plattform med information

Rescope Project är en Australiensk ideell organisation. Deras syfte är att sprida information och kunskap om hur miljö och företagande kan gå hand i hand. De erbjuder resurser och verktyg till företag som vill skapa förändring. Rescope ville skapa en hemsida som skulle fungera som en plattform med information och möjlighet att bli medlem i organisationen. Vi arbetade med en tydlig struktur, grafisk profil och presentation av information.
Besök hemsidan
Acme Gruppen reklambyrå helsingborg