NTI Gymnasiet

Foto | Grafisk Design

Marknadsföring inför den digitala skolmässan

När NTI Gymnasiet i Helsingborg behövde marknadsföring inför den digitala skolmässan och öppet hus bad dom oss skapa en poster för varje program skolan erbjuder. Syftet med bilderna var att skapa intresse genom att visa upp den teknologi och specialkompetents skolan erbjuder. Under fotograferingen som hölls i vår studio använde vi oss av elever från skolan. Bilderna användes både online, samt i tryckta upplagor på annonsplatser runt omkring Helsingborgs centrum.