Flygteknikcenter

Foto

Flygteknikcenter är en skola som utbildar flygplansmekaniker.

Deras behov är att få rekrytera elever med läshuvuden som samtidigt är intresserade av det mekaniska. Vi kunde hjälpa dem genom att fotografera elever i miljöer där man kunde se spänningen, och hur avancerat det är. Skolan ville även kommunicera det kliniska inom yrket vilket vi kunde lösa genom professionell redigering.