H22

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg där innovativa lösningar visas upp för en smartare och mer hållbar stad. För toppmötet H22 Summit arbetade vi med efterproduktion av filmade samtal med ledande experter inom hållbarhet, teknik och innovation. Dessutom skapade vi det animerade grafiska materialet som används för att kommunicera projektet.
Image