Designval: Acmeloggan

Designval: Acmeloggan

Designval: Acmeloggan

Idag tänkte vi dela med oss av en kvick logoanalys och designvalen som ligger till grund för den. Att ta sig tiden att titta på bilder i detalj är ett bra sätt att bli mer medveten kring hur de olika delarna hjälper till att förmedla budskap och känslor. Det är bra att ha lite kännedom kring hur olika geometriska former tenderar påverka oss människor, så har du inte stenkoll kan du kvickt bränna igenom vårt inlägg kring formpsykologi 101.

Acmeloggan är skapad för att kunna läsas av snabbt och tydligt. Den har få komponenter och består av tre stycken block. Dessa block skapar en bastant form av ett gement “a”. Vi på ACME Gruppen är inte alltför hårda av oss som personer, och att endast arbeta med 90-gradiga vinklar i loggan gav ett relativt hårt och vasst intryck, så vi valde att runda av några av hörnen. De rundade hörnen är även en flirt till sökaren i Super-8 / Super-16 kameror. Logotypen är även skapad för att fungera som stencil (eller schablon), och detta är en blinkning till gatukonst och effektiv märkning av tillhörigheter med sprayfärg, eftersom flera av oss har rötter till både konst- och musikbranschen. 

Typsnittet är en klassiker: ITC Avant Garde. Det är en rättfram okomplicerad sans serif som matchar formerna i loggan väl, samtidigt som det funnits på marknaden länge nog för att ha figurerat i en rad legendariska bildkompositioner och layouts. 

Att göra en logoanalys är väldigt kul och med lite träning kommer även du kunna genomföra en. När det kommer till bilder finns det inga direkta rätt eller fel eftersom alla människor tolkar olika. Våra tidigare föreställningar och erfarenheter spelar stor roll för hur vi uppfattar en bild, något som kan leda till intressanta diskussioner (och ögonöppnare). Däremot finns det vissa delar av formpsykologi som styr de flesta i rätt riktning att ha det i åtanke som designer är inte helt fel. Nedan följer våra tankebanor kring skapandet av vår logga.